Načela i principi juda

Jigoro Kano je postavio načela i principe na kojima se temelje sve tehnike juda.

Judo je način na koji se fizička i psihička snaga mogu najuspješnije upotrijebiti. Dok vas vježba napad i obranu, judo ojačava vaše tijelo i duh te vam pomaže da načela juda prihvatite kao svoja. Na taj se način usavršavate i postajete vrijedniji član zajednice. A to je i konačan cilj juda.

Jigoro Kano

ZnakNačeloZnakNačelo
Seiryoku-ZenyoSeiryoku Zenyo

Maksimalna učinkovitost uz minimalan utrošak energije
Jita-KyoeiJita Kyoei

Sveopći prosperitet i blagostanje

Ovisno o tehnici, u određenim situacijama dolazi više do izražaja jedan, a u pojedinim situacijama drugi princip.

PrincipOpis
Princip koncentracije energijeOvaj princip nalaže da se cjelokupna fizička i psihička energija koncentrira na tehniku odnosno zahvat koji se izvodi i to u smjeru u kojem je protivnik najslabiji.


Princip popuštanja
Princip popuštanja ponajbolje ocrtava duh juda. Suština ovog principa je da se nikada direktno ne suprotstavlja sili protivnika nego da se ta sila iskoristi tako da se djeluje vlastitom silom u istom smjeru u kojem protivnik djeluje. Dakle, ako protivnik gura potrebno ga je povući i plasirati tehniku u tom smjeru, i obrnuto.
"Popusti da bi pobjedio"


Princip
neravnoteže
Princip neravnoteže ukazuje na potrebu dovođenja protivnika u stanje labilne ravnoteže prije izvođenja svake tehnike bacanja. Suprotno tome, cilje borbe u parteru je držati protivnika na što većoj površini, a time i što boljoj ravnoteži, kako bi tehnike zahvata, poluga ili gušenja bile što uspješnije. Naravno, pritom je u oba slučaja potrebno sačuvati vlastitu stabilnu ravnotežu.

Princip pravog trenutka
Navedeni princip kaže da će plasirana tehnika biti uspješna samo u slučaju da bude izvedena u pravom trenutku koji iznosi samo djelić sekunde. Pravi trenutak podrazumjeva situaciju u kojoj je narušena protivnikova ravnoteža (kuzushi), a tijelo osobe koja baca postavljeno u optimalan položaj za realizaciju neke od tehnika bacanja (tsukuri).


Princip etičnosti
Ovaj princip upućuje kako se stečeno znanje i vještina smiju koristiti samo u sportskoj borbi poštivajući pritom pravila borbe. Potrebno je uvažavati svakog protivnika bez obzira na njegovu kvalitetu i znanje. Također, princip ukazuje da je potrebno poštivati starije judaše i trenere te da judaš stečeno znanje smije koristiti izvan dvorane samo u nužnoj samoobrani.