Judo tehnike

Tehnike u judu su prema Kodokanu klasificirane na:

 1. NAGE-WAZA (67) (Tehnike bacanja)
  1. Tachi-waza (47) (Tehnike u stojećem stavu)
   1. Te-waza (15) (Ručne tehnike)
   2. Koshi-waza (11) (Bočne tehnike)
   3. Ashi-waza (21) (Nožne tehnike)
  2. Sutemi-waza (20) (Požrtvovne tehnike)
   1. Ma-sutemi-waza (5) (Požrtvovne tehnike prema naprijed)
   2. Yoko-sutemi-waza (15) (Bočne požrtvovne tehnike)
 2. KATAME-WAZA (29) (Tehnike na tlu)
  1. Osaekomi-waza (7) (Tehnike držanja zahvata)
  2. Shime-waza (12) (Tehnike gušenja)
  3. Kansetsu-waza (10) (Tehnike poluga)
 3. ATEMI-WAZA (23) (Tehnike udaraca)
  1. Ude-ate (16) (Udarci rukom)
   1. Yubisaki-ate-waza (Tehnike udaraca prstima)
   2. Tegatana-ate-waza (Tehnike udaranja bridom šake)
   3. Kobushi-ate-waza (Tehnike udaraca punom šakom)
   4. Hiji-ate-waza (Tehnike udaraca laktom)
  2. Ashi-ate (7) (Udarci nogom)
   1. Hizagashira-waza (Tehnike udaraca koljenom)
   2. Sekito-ate-waza (Tehnike udaranja zglobom)
   3. Kakato-ate-waza (Tehnike udaraca petom)
 4. KODOKAN KATA (8) (Forme)
  1. Nage No Kata (Forma bacanja)
  2. Katame No Kata (Forma držanja na tlu)
  3. Kime No Kata (Forma odluke)
  4. Ju No Kata (Forma mekoće i fleksibilnosti)
  5. Kodokan Goshin Jutsu (Forma samoobrane)
  6. Itsutsu No Kata (Forma pet principa)
  7. Koshiki No Kata (Klasična/drevna  forma)
  8. Seiryoku Zenyo Kokumin Taiiku No Kata (Forma maksimalne efikasnosti)

Detaljnije informacije su dostupne na mrežnim stranicama Kodokan instituta.