Judo moralni kodeks

Jigoro Kano, osnivač juda, definirao je ovaj moralni kodeks koji bi svaki judoka trebao slijediti:

ZnakNazivZnačenje


Yuki


Hrabrost: suočite se sa teškoćama bez straha


Yujo


Prijateljstvo: budite dobar prijatelj koji je od pomoći


Sonkei


Poštovanje: poštujte sebe i druge


Reigi


Uljudnost: budite ljubazni prema drugima


Meiyo


Čast: budite pošteni u uvjerenjima i djelima

Makoto

Iskrenost: budite iskreni prema sebi i prema drugima


Kenkyo


Skromnost: nemojte biti tašti ni hvalisavi


Jisei


Samokontrola: morate imati kontrolu nad sobom i svojim postupanjima