Dvorana u Radunu

Naša dvorana se nalazi u prostoru Crkve Kraljice mučenika smještene u Kaštel Starom i to u naselju Radun.