Dvorana u Osnovnoj školi Bijaći – Kaštel Novi

Školska dvorana u Osnovnoj školi Bijaći – Kaštel Novi, Vodovodna ulica 2: