Dvorana u Trogiru

Dvorana u sportsko-rekreativnom centru Elivagar u Trogiru, Put Muline 13: