Dvorana u Radunu

Naša dvorana se nalazi u prostoru Crkve Kraljice mučenika smještene u Kaštel Starom i to u naselju Radun.

 

Pristup do nas je sa glavne Kaštelanske magistralne ceste (zaobilaznice). Udaljenost od magistrale iznosi 1,2 km.